Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Yanlış Anlaşılan Cinsel Kavramlar

4 Şubat 2015
Yanlış Anlaşılan Cinsel Kavramlar

Yanlış anlaşılan cinsel kavramlar nasıl düzeltilmelidir ve bu zor mudur? Kadının cinsel yaşantısı hakkında ortaya atılan ve de­rinlere kök salan efsanelerin çoğu, tıp ilminin onayının damgasını taşıyan inançlardır. Genellikle kayıtsızlık, çok seyrek olarak ta bilgisizlik yüzünden aile doktoru veya kadın doğum uzmanı (bunların ikisi de çoğu zaman er­kektirler) daha oyun bitmeden çok daha önce kadını sah­neden çekilip, cinselliğini unutmasına yardımcı olurlar.

Yanlış Anlaşılan Cinsel Kavramlar Nelerdir

Ya­kın zamanlarda ortadan kalkan ve belki de kadına en çok zarar vermiş olan, kadının cinselliği konusundaki efsane­lerden biri de: Menopoz devrine giren kadın için cinsel yaşam sona ermiş demektir. Aslında menopozun regl kesiminden başka hiç bir an­lamı yoktur. Regl kesiminden, sonra bile bir süre çocuk doğurma yeteneğinin devam etmesi birçok kadını derin şaşkınlıklara sürüklemiştir. Yaş dönümü sırasında mey­dana gelen hamilelik, kadının cinsel yaşamının sanıldığı kadar değişmediğini gösteren kesin kanıtlardan biridir.

Kadınlar Tarafından Yanlış Anlaşılan Cinsel Kavramlar

Kırk beş yaşında yetişkin çocuklara sahip ve torunları ol­madan birkaç yıl sükun içinde yaşamayı planlayan bir ka­dının hamile kaldığını öğrenmesi büyük bir şok etkisi ya­ratır. Mamafi, kırk yaşından sonra kadının hala doğunma ve cinsel yaşamını sürdürme yeteneğinin devam ettiğini gösteren biyolojik kesin kanıtlardan biridir. Bu yüzden yanlış anlaşılan cinsel kavramlar toplumun bilemeden ortaya attığı saçmalıklardan ortaya çıkmıştır.