Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Üreme ve Cinsellik

1 Ağustos 2013
Üreme ve Cinsellik

Genellikle "üreme" ile cinsiyet ayırımına ilişkin "eşeysellik" kavramla aynıymış gibi düşünülür. "Eşey" bir organizmanın dişi veya erkek olarak cinsiyetinin sınıflandırılmasını sağlayan farklı görev ve yapısal özelliklerini kapsar. Gerçekte üreme bir canlının çoğalmasını ifade eder ve her zaman erkek ve dişi olarak cinslerin olmasını da gerektirmez.

Eşeysiz Çoğalma

Birçok canlı bir erkek karakter bir dişi karakteri döllemeden, döllenme olayı olmadan, bölünerek de üreyebilmektedir. Buna "eşeysiz çoğalma" denmektedir. Eşeysiz çoğalmada canlılarda bireysel değişiklik olmaz, canlı tamamen kendisine benzeyen canlılar üretir. Buna karşın "eşeysel çoğalma", erkek ve dişi karakterlere sahip iki canlının gen değişimini ifade eder. Canlılık ortaya çıktıktan sonra geçen yaklaşık 1,5-2 milyar yıl içinde tüm canlıların erkek ve dişi gibi herhangi bir cinsiyet ayırımı olmaksızın eşeysiz olarak ürediklcri tahmin edilmektedir. Bu süre içersinde bir bireyde meydana gelebilecek bir yeniliğin diğer bir hücreye aktarılması olanaksızdır. Bugün de birçok bitki, dalından (kavak), yumrusundan (patates), kökünden (gül) gibi eşeysiz olarak üretilebilmekte ya da aşı ile çoğaltılabilmektedir.