Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Tecavüz

29 Kasım 2014
Tecavüz

Tecavüz edilmiş bir kadını zührevi hastalıktan korumak için ne yapılır? Birincisi, tecavüz edilmiş her kadın zührevi hastalıkları karşı koruyucu olarak antibiyotik tedavisi görmelidir. Kas içine yapılan 2.4 milyon ünite benzathine penicillin G (Penadur) kadını gonoreden (bel soğukluğu), hatta belki de frengiden koruyacaktır. Penisilin alerjisi varsa, uygun başka antibiyotikler verilmelidir.

Tecavüz veya Zorla Cinsel Birleşme

Genore için alınan yayma veya da kültürler müspet çıkarsa, kültürler tekrarlanarak hastanın izlenmesi gerekir. Frengi için bir kan tahlili yapılması doğru olacaktır. Spiroketlerin (frengi mikrobu) kuluçka devri 10-90 gün arasında olduğundan, tecavüz olayından hemen sonra frengi kan testinin müspet çıkması hastalığın kadında önceden bulunduğunu gösterir.

Tecavüz Olayı

Test müspet çıktığı takdirde kadının derhal tedavi edilmesi gerektiği açıktır. Kan testinin negatif çıkması halinde, tecavüz olayından 6 ile 12 hafta sonra testin tekrarlanması gerekir. Frengi kan testi tecavüz olayından 90 gün sonra yine menfi çıkarsa kadın hastalığı kapmadığından emin olabilir.