Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Psikanaliz

4 Aralık 2015
psikanaliz

Psikanaliz, nevroz belirtilerinin kaynağı, anlamı ve amacı üzerine doyurucu açıklamalar yapan bir teoriyi yavaş yavaş esindi ve hastalıkları tedavi konusundaki tıbbî teşebbüslere akılsal (rational) bir temel sağladı. Bu teorinin temellerini bir kere daha sayıyorum: İçgüdüsel hayatın, ruhsal dinamiğin, en karanlık ve keyfî fenomenin bile bir anlam ve nedensellik taşıdığı gerçeğinin önemsenmesi; psişik çatışmanın ve bastırmanın patojenik bir yapı taşıdığı teorisi; belirtilerin başka şeylerin yerine geçen doygunluklar olduğunu ileri süren görüş cinsel hayatın ve özellikle çocuk cinselliğinin başlangıçlarının etiolojik önemini kabul etmek.

Psikanaliz ve Felsefe

Felsefe bakımından bu teori, ruhsal olanın bilinçli olanla tükenmediğini, ruhsal süreçlerin aslında bilinçdışı olduklarını ve ancak özel organların fonksiyonu ile bilinçlendiğini ileri süren görüşe bağlanmak demektir. Bu listeyi tamamlamak için, çocuklardaki duygusal (affectiveteessüıî) davranışlar arasında birinin, yani çocuğun ana babasına karşı duyduğu heyecan bağlantısının (Oedipus Kompleksi diye bilinen şey) gittikçe önem kazandığını da eklemeliyim. Bu bağlantının, her çeşit nevrozun temeli olduğu gittikçe daha açık bir biçimde belli olduğu gibi, doktora karşı hastanın gösterdiği tutumda da bir duygusal aktarma fenomeni ortaya çıktı ve hem teknik, hem de teori için çok önemli olduğu görüldü. Böylece, nevrozlarla ilintili psikanaliz teorisi, kabul edilmiş düşüncelere ye eğilimlere karşıt öğeler taşıyordu ve bunlardan birçoğunun teoriye yabancı olanlar arasında şaşkınlık, tiksinti ve şüphe uyandıracağı önceden kestirilmişti. Bunlar arasında, psikanalizin bilinçdışı karşısında aldığı davranışı; çocuk cinselliğini kabul etmesini ve genel olarak ruhsal hayatta cinsel faktörü önemsemesini sayabiliriz.

Psikanaliz İsterik Kadın

İsterik bir kadında, yasaklanmış bir cinsel isteğin rahat edici bir belirti haline nasıl geldiğini anlayabilmek için, psişik mekanizmanın yapısı ve işleyişi hakkında geniş ve çapraşık varsayımlar (faraziyeler) yapmak gerekiyordu. Ama burada harcanan çaba ile elde edilen sonuç arasında bir çelişme vardı. Psikanalizin temel olarak ileti sürdüğü koşullar birer kuruntu değillerse; temel bir yasa özelliğini taşımaları ve isteri fenomenlerinde olduğu gibi başka fenomenlerde de dile gelmeleri gerekiyordu. Ama bu düşünce doğruysa, o zaman, psikanalizin yalnızca sinir hastalıkları uzmanlarını ilgilendiren bir şey olmaktan çıkıp ruhbilimsel araştırmalarla uğraşan herkesin dikkatini çeken bir konu olması gerekirdi. Yani, o zaman, psikanalizin bulguları yalnız patolojik ruhsal hayat alanında önem kazanmakla kalmayacak, ama normal ruhsal işleyişlerin anlaşılması konusunda da göz önünde bulundurulması gereken gerçekler haline gelecekti. Psikanaliz makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere….