Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Okulda Cinsel Eğitim

23 Ekim 2013
Okulda Cinsel Eğitim

Bazı eğitimciler ve psikologlar cinsel eğitim konusunda en sağlıklı yolun, okul programlarına cinsel bilgilerin verildiği özel amaçlı dersler konulması ya da çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak mevcut ders programlarında bulunan cinsellikle ilgili konulara bağlı olarak cinsellik eğitiminin verilmesinin en uygun yol olduğuna inanmaktadırlar. Bu görüşte olanlar özellikle, biyoloji ve psikoloji gibi derslerde geçen çoğalma, üreme, gelişme, kalıtım, bireysel farklar gibi konuların temel cinsel eğitim konularını ele almak için fırsatlar hazırladığını belirtmektedirler.

Okullarda Eğitim

Ancak, cinsel eğitim gibi insan hayatı boyunca önemini koruyan bir konunun "fırsat eğitimi" olarak plansız bir biçimde verilmeye çalışılmasının doğru bir yaklaşım olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Ayrıca, cinsel eğitim, biyoloji, fizyoloji, sağlık, psikoloji gibi çeşitli bilim dallarını içine alan eklektik bir konu olduğu için içerik olarak bir dağınıklık içinde bulunmaktadır. Cinsel eğilimin kapsamı, yöntemi, araçları ve öğrenim düzeylerine göre aşamaları belirlenerek, batı ülkelerinde olduğu gibi okullarda "Aile Yaşamı", "Cinsel Yaşam", "Cinsellik" gibi bir ad altında ilkokuldan başlayarak üniversite dâhil eğitim programlarında bir ders olarak okutulması görüşü oldukça yaygındır.  Ancak, bazı batı ülkelerinde denenen bu yaklaşım en uygun yöntem olarak düşünülse de, uygulamada beklenen sonucu vermemiştir. Hayatla ilgisi olmayan teorik bir eğitim anlayışının egemen olduğu günümüz okullarında cinsellik eğitimi programlarının gerçekleştirilmesinin önemli bir sorun ortaya çıkaracağını vurgulayan görüşler bulunmaktadır. Bunlar, cinsellik eğitiminin toplumsal boyutunu vurgulayarak, konunun din, ahlak ve aile yaşamı ile ilgili amaçlarının okulda verilecek objektif ve teorik derslerle gerçekleşebileceği hususundaki kaygılarını belirtmektedirler. Bu dersleri verecek öğretmenlerin toplumun bir üyesi olarak, kendi kişisel duygu ve görüşlerinden sıyrılarak, objektif bir biçimde anlatmayı başaracakları konusunda tereddütler ileri sürenler de bulunmaktadır. Cinsel konuların genelde "Tabu" sayıldığı kapalı olan bir aile ve çevrede yetişen genci, okulda verilen derslerin çıkmaza götürebileceği, okulla ev arasında çatışmalara neden olabileceği, aynı sınıfta bulunan çocukların gelişim ve olgunluk düzeyleri farklı olması nedeniyle işlenen konuların kimine yarar, kimine zarar getirebileceğini vurgulayan görüşler de vardır.