Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Kız Tavlama

18 Ekim 2014
Kız Tavlama

Kız Tavlama sözcüğü çeşitli numaralarla kızın aklını çelmek, gönlüne girmek, onu kendine bağlamak anlamlarını taşırdı. Bu yollarla tavlanan kız delikanlıya inanır, ona iyice bağlanır, onun her dediğini yapmaya hazır duruma gelirdi. Kız tavlama nın sonuçta ciddi bir amacı olmazdı Burada amaç, kızdan yararlanmak, onunla gönül eğlendirmek, sonra da yeni bir numarayla onu bırakıp başka bir kızın peşine düşmekti. Bu konuda kitaplar bize yazılmıştı. Kız Tavlama Sanatı adını taşıyan böyle bir kitap, kızlarla nasıl ilişki kuracağını bilemeyen deneyimsiz erkeklere yol gösterir, onlara yapacaktan numaralan öğretirdi.

Kız Tavlamak

Kızlar da bunu bildikleri için, kimi zaman bilerek tavlanırlar ama delikanlının kendi istedikleri sınırlan aşmaması için direnirlerdi. Çoğu zaman bir oyun gibi başlayan ilişki sonradan duygusal bağlanmalara dönüşür, ayrılıklar da birçok üzüntüye yol açardı. Böyle ilişkilerde yıpranmak istemeyen, kendileri de gönül eğlendiren kızların adı fındıkçıya çıkar, kimi zaman da kızı tavlama isteyen delikanlı kıza bağlanır, böylece kendisi tavlanmış olurdu. Kızları tavlama erkekleri avlama oyunu aslında kızların evlenmek İçin avans vermek erkeklerin evlenmeden önce kızları tanımak için oynadıktan adı konmamış oyundur. Arkadaş olmalarına izin verilmeyen, flört etmeleri yasaklanan, ancak evlenme kararıyla birbirlerini görmelerine şans taranan erkekler ve kızlar bu amaca yönelmiş bir oyunu oynayarak gençlik ilklerine bir yol aramaktadırlar.

Kız Tavlama Sanatı

Elbette, böyle bir alanda kızlarla erkeklerin sağlıklı bir ilişki kurmaları olanaksızdır. Birbirlerinin her anım kollayarak, ellerindeki karılan sezmeye çalışarak, gerginlik içinde kurulan böyle bir ilişki iki tarafın da farklı beklentileri nedeniyle yıpratıcı bir ilişki biçimini alacaktır. Onun için de kız tavlama erkek avlama yöntemlerini bırakıp insancıl arkadaşlık yolunu benimsememiz gerekir. İnsancıl arkadaşlık içinde cinselliği de barındırır. Buradaki cinsellik, insanın doğal cinselliğidir. Böyle bir cinsellikte başka bir amaç için kullanılmış olmak yoktur. Cinselliği evlilik için kullanmayı onaylayan bir toplum anlayışı aslında ahlaka aykırıdır. Hele de cinselliği evliliğin zorlanması için kullanmak, özünde bütün insancıl değerlerin ayaklar altına alınması demektir. Böyle bir toplum ideolojisinin kabul edilmemesi gerekir.