Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Kadınlarda Adet Dönemi

11 Şubat 2015
kadınlarda adet dönemi

Kadınlarda adet dönemi sırasında ne gibi cinsel sorunlar yaşıyor ve Beth neden bu hisleri duyuyordu? Beth, annesinin iyi, kötü kavramları ile, iyi ve kötü kelimelerinin ne anlama geldiklerini bilmeyen hormonların şiddetli arzuları arasındaki çatışmanın kurbanıdır. Bu dü­şünceden ne kadar hoşlanmazsa hoşlanmasın, Beth o ılık yaz akşamlarında ateşli bir dişi oluyordu. Sonuçta mil­yonlarca yıl boyunca, dişi yaratıklarda gittikçe duyarlı ha­le gelen cinsel güdülerin etkisiyle, Beth her ay, yumurtanın, yumurtalıktan çıkmak üzere olduğu günlerde (yani adet dönemi içerisinde), içinde üre­meyi sağlıyacak hale gelmek için dayanılmaz bir gerek duyuyordu.

Kadınlarda Adet Dönemi Sorunları

Bu mekanizma dünyada kadından başka tüm dişi yaratıklarda da aynı şekilde işler. Beynin alt kısmın­da asılı bulunan minicik pinael bezi, biyolojik fotoelektrik hücresi fonksiyonunu yapar. Örneğin bahar aylarında gün­ler uzadığı zaman, kedilerde ve köpeklerde pinael bezi da­ha fazla ışık alır (gözden içeri giren ışık) ve pitüit bez­lerini uyararak, yumurtalıkları ve hormon salgılayan di­ğer organları etkiler. Böyle zamanlarda evcil hayvanlar huzursuz olurlar, sonra daha fazla hareket etmeye baş­larlar ve sonunda seks arzusu herşeyden üstün gelir. Beth'in derinlere gömdüğü cinsel güdüleri başka bir yönde etki yapmaktadır. Her ay ovülasyondan önce, cinsel açıdan en iyi yanıt verebilecek hale gelmektedir. Mamafi, ılık yaz akşamlarında pienal bezleri uzun süre güneş ışın­lan etkisinde kaldıkları için cinsel duyguları dramatik şe­kilde yoğunlaşmaktadır.

Kadınlarda Adet Dönemi Ve Cinsel Sorunları

Hiç kimse gerçek nedenini bil­memekle birlikte, insanlar arasında birleşmeler (özellikle evlilikler) yılın en uzun günü Haziranın yirmi ikisinde yo­ğunlaşan duyguların etkisiyle doruğa ulaşır. Bunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, herhalde bunun sebebi, in­sanın ilkel bir varlık olduğu günlerdeki uzak geçmişe gö­mülüdür. O çağlarda Haziranın yirmi ikisinde meydana gelen bebekler, gelecek yılın Nisan ayında doğuyorlardı. Ve kış soğukları bastırmadan yeni doğan bebek altı aylık oluyordu. Bu Beverly Hills'de dünyaya gelen bebekler için pek önemli bir nokta olmamakla birlikte binlerce yıl önce mağralarda doğan bebekler için büyük bir önem taşıyor­du. Kadınlarda adet dönemi bu şekilde cinsel sorunlara yol açabildiği görülmüştür.