Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Endometriozis Nasıl Tedavi Edilir

7 Ocak 2015
Endometriozis Nasıl Tedavi Edilir

Endometriozis nasıl tedavi edilir? Hafif bir endometriozisin belirtileri, bazen gebelik ya da özel ilaçların yardımı olmaksızın kendiliğinden geçebilir. Oysa bazen giderek anan ağrılar tedaviyi zorunlu kılar. İdeal endometriozis tedavisi, hastalığın ilerlemesini durdurmalı, aktif endometriozis alanlarını yok etmeli ve gebe kalmak isteyen kadınlarda doğurganlık potansiyelini arttırmalıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için, belirti ve fizik bulgulara bağlı olarak iki tedavi yaklaşımından biri seçilir: Hormon tedavisi veya da ameliyat. Endometrioziste hormon tedavisi nasıl yapılır?

Endometriozis Tedavi

Teşhis anında ameliyatı gerektiren özel nedenler (örneğin, yumurtalıklarda büyük çikolata kistleri) yoksa doktorların çoğu endometriozisi önce hormonla tedavi ederler. Bu da ovulasyonu ve adetleri önleyerek, bir çeşit yalancı gebelik durumu yaratmak anlamına gelir. Gebelik endometriozis alanlarının küçülmesini ve körelmesini sağladığından, yalancı gebelik durumu endometriozisi tedavi edecektir. Son birkaç yıldır bu amaçla hem ovulasyonu, hem de adetleri önlemeye yetecek kadar yüksek dozda doğum kontrol hapları kullanılmaktadır. Her gün alınan bu haplar arasında en sık kullanılanları Enovid, Norlutin ve Ortho-Novum'dur. Bazı vakalarda ise uzun etkili proeesteron benzeri bir madde olan Depoprovera zerkleri (genellikle iki haftada bir) yapılmaktadır.

Endometriozis Tedavi Yöntemleri

Gerçi bu hormon tedavisi, ilk başta endometrium kökenli doku parçacıklarında ödeme (şişme) neden olarak ağrıyı arttırabilir, ancak tedavinin üçüncü ayından sonra belirgin bir düzelme görülecektir. Endometriozis alanları körelmeye başlayacak ve giderek yok olup gidecektir. Karın ağrısı geçecek ve cinsel birleşmeden yeniden hoşlanılmaya başlanacaktır. Hastalık tedaviye olumlu cevap verirse, doktorların çoğu ilaçların altı ile on iki ay sürdürülmesini tavsiye etmektedirler. İlaçların kesilmesinden sonra böyle tedavi edilmiş kadınların yaklaşık yüzde 60'ı üç beş yıl rahat olacaktır. Gerçi hormon tedavisi çok etkilidir, ama her zaman bu bir çözüm olamaz. Endometriozis nasıl tedavi edilir sorusunun yanıtı biraz karışık olsa da bu yöntemlerle tedavisi mümkün olabilir.