Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Cinsiyet Farkları

24 Temmuz 2014
cinsiyet farkları

Cinsel istismar geçmişine sahip erkek ve kadınların tedavisi yukarıda listelenen birçok özelliği paylaşmakla birlikte, çoğu kez arada bazı önemli farklar vardır. Jay vakasında görüldüğü gibi, erkeklerde istismar sonucu oluşan hassasiyeti kabullenme konusunda daha büyük bir direnç vardır.

Cinsel İstismar Tedavisi

Güçsüzlük deneyimi, cinsel rol beklentilerine zıt düştüğü için erkeklere son derece zor gelir. Neyse ki, başarılı bir tedavi sonucu elde etmek için erkeğin bir kurban olarak yaşanan deneyimi kabullenmesi veya detaylı biçimde ele alması her zaman gerekli değildir. Jay ve Gayle vakasının gösterdiği gibi, Jay istismara, partnerine ve cinsel terapiye tepkilerini anlamlandırmasına yardım edecek bilişsel müdahalelere ihtiyaç duymuştur. Tepkilerine yönelik düşünsel bir anlayış geliştirir geliştirmez, tedavinin yavaş hızını, sınır koymayı ve sürdürmeyi kabullenebilmiştir.