Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Cinsel Uyarım

27 Kasım 2015
cinsel uyarım

Cinsel uyarım duygusal süreçte çocuğun öteki uyarılma kaynakları daha kolayca gözlenebilir. Dolaysız gözlem ve gerilere giden incelemeler sayesinde, her çeşit şiddetli duygu sürecinin, hatta dehşete düşürücü uyarımların bile, cinselliği etkilediği anlaşılmıştır. Ayrıca bu. Sözü geçen heyecanların, marazı etkisi konusunda da bizi aydınlatabilir. Okul çocuğunun, bir imtihan ya da güç bir ödevi yerine getirmek için harcadığı dikkat yüzünden cinsel belirtiler gösterdiğini ve okulla arasındaki bağlantıyı bu ya da bu şekle soktuğunu görüyoruz. Bu çeşit heyecanlar (uyarımlar) içinde, çocuk, üreme organlarına dokunmaya zorlayan bir duyuma kapılır ya da kötü ve tatsız sonuçlar veren bir kirlenme benzeri durumla karşılaşır. Çocuğun, öğretmenler tarafından genel olarak pek anlaşılmayan okul davranışları, yeni yeni gelişen cinselliği açısından ele alınmalıdır. Korku, yılgınlık ve boğuntu gibi duyguların cinsel uyarımlar doğurmaları yetişkinlerin birçoğunun bildiği ve yaşadığı bir olaydır. Birçok kimsenin bu çeşit duyumlar aramalarını, ama onların birtakım özel şartlarla hafifletilerek gerçek dışı gibi görülmelerini sağlayacak halleri (kitap okumak tiyatro seyretmek) tercih etmelerini de ancak bu bakımdan açıklayabiliriz.

Cinsel Uyarım ve Duygular

Cinsel uyarım acı doğuran duyguların çeşitli şartlar dolayısıyla hafifletildikleri durumlarda, erojen sonuçlar sağlayabildiklerini kabul edecek olursak, bu psişik gerçekte, sadist mazoşist içtepinin köklerini bulmuş ve böylece çok karmaşık bir nitelik taşıyan sadist mazoşist eğilimlerin temeli hakkında daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Fikir Çatışması dikkatin herhangi bir fikir problemi üzerinde toplanmasına ya da genel olarak zihnî gerilim denilen şeye, (gençlerin birçoğunda ve yetişkinlerde) cinsel bir uyarımın eşlik ettiğini biliyoruz. Bu, sinir hastalıklarının etimolojisini zihnî sürmenaja dayandıran ve üzerinde çok tartışılan teorinin biricik temeli olarak görülebilir. Çocuğun cinsel uyarım kaynakları ile ilgili örneği ve gözlemleri (bunlar eksiksiz değildir) özetleyecek olursak, şu temel ilkeleri ortaya atabiliriz: özü anlayışımızı aşan cinsel uyarılma süreci (vetiresi) çeşitli nedenlerin etkisi altında harekete gelmektedir. Bu etkiler, dolaysız olarak, duyarlığa sahip deri yüzeylerinin ve duyunu organlarının uyarılmasıdır. Daha dolaysız olan etkiler ise, kendilerini, erojen denilen bölgeler üzerinde duyurmaktadırlar. Bütün bu çeşit cinsel uyarım kriteri (kıstası) cinsel uyarım ların niteliğinde aranmalıdır. Ama şiddet faktörünün (özellikle acı duymada) önemsiz olmadığını da unutmamak gerekir. Bundan başka, organizmada bulunan bazı yatkınlıkların, bazı iç süreçler doğurduklarını ve bu süreçler belli bir niceliğe ulaşınca, cinsel uyarılmayı ek bir etki olarak ortaya çıkardıklarını söylemeliyiz.

Cinsel Uyarım ve Cinsel Tepkiler

Cinselliğin kısmi içtepileri diye adlandırdığımız şeyler ya cinsel uyarımın bu iç kaynaklarından doğrudan doğruya türemişler, ya da bu kaynaklanan ve erojen bölgelerin etkilerinin bir araya gelmesinden doğmuşlardır. Organizmada ortaya çıkıp da, cinsel içgüdünün uyarılmasına şu ya da bu biçimde katılmayan önemli bir şeyin mevcut olmadığını söylemek yanlış olmaz. Şimdilik, bu genel düşünceleri daha apaçık bir biçimde açıklamak mümkün değil. Bunun da iki nedeni var: Birincisi, bu çeşit araştırmaların yeniliği, ikincisi de, cinsel uyarmanın özünün ne olduğunu bilmeyişimiz. Bununla birlikte, gelecekte geniş ufuklar açacağını sandığım iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Cinsel Bünye Farkla yukarıda, doğuştan getirilen çeşitli cinsel bünyelerin (yapıların) çeşitliliğini erojen bölgelerin gelişimindeki farklara indirgemenin mümkün olduğunu görmüştük. Şimdi aynı şeyi, cinsel uyarılmanın dolaylı kaynaklarını ele alırken yapabiliriz. Bu çeşitli kaynakların bütün bireylerin bir iş gördüğünü kabul etmekle birlikte, her bireyde aynı kuvvette ortaya çıkmadığını ve çeşitli cinsel bünyelerin meydana gelmesinin cinsel uyarılmanın tercihe konu olan bireysel kaynaklarında bulunabileceğini ileri sürebiliriz. Karşıt Etkilerin yolları cinsel uyarım kaynağı sözünü kullanırken faydalandığımız mecazı bir yana bırakarak, şimdi, öteki fonksiyonlardan cinselliğe götüren bütün yolların ters yönde de geçilebileceğini kabul edebiliriz. Sözgelimi, her iki fonksiyonu da birlikte yapabilen, ağız bölgesi, besin alınma sırasında cinsel tatmine yol açıyorsa, yine aynı fonksiyon, bu ortaklaşa erojen bölgenin işleyişi aksaklığa uğratıldığı zaman, besin almak konusunda görülen güçlükleri de açıklamalıdır. Dikkatin bir konu üzerinde toplanmasının cinsel uyarım doğurabildiğim öğrenince, ters yönde işleyen cinsel heyecanın iradî bir biçimde dikkat gösterip gösterememek üzerinde etkisi olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Cinsel sürecin aksaklıklarına geri götürebildiğim nevroz belirtilerinin büyük bir kısmı, kendisini, cinsel olmayan öteki organik fonksiyonların aksaklıklarında açığa vurmakta ve bugüne kadar anlaşılmayan bu etki, cinsel uyarımların ortaya çıkışını kontrol eden etkilerin öteki yüzü olarak düşünüldüğü zaman daha kolay anlaşılır bir şey haline gelmektedir. Cinsel aksaklıkların, öteki somatik fonksiyonlar üzerinde yansırken takip ettiği yollar, normal bir kimsede çok önemli olan bir başka faaliyete hizmet etmektedir. Cinsel içtepilerin, cinsel olmayan amaçlara yönelmesi, yani cinselliğin yüceltilmesi olayı, bu yollar vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, var olduğundan ve her iki yönde de işlediğinden emin olduğumuz bu yollar hakkında pek az kesin bilgiye sahip olduğumuzu söyleyerek bu araştırmamızı sona erdirmek zorundayız. Cinsel uyarım makalemizin sonuna geldik görüşmek üzere…..