Telefonla Sipariş Hattı: 0232 279 03 06 | 0532 131 86 64

Cinsel Sapmalar

9 Ekim 2013
Cinsel Sapmalar

Toplum değerlerine göre "normal" cinsel ilişki, karşıt cinsten iki kişi arasında penis ve vajina teması ile yapılandır. Cinsel objenin, karşı cinsten bir kişi olmaması ya da cinsel doyum biçiminin penisin vajina girmesi şeklinde yapılmaması durumunda "cinsel sapıklık" söz konusu olmaktadır. Bu anlamda cinsel sapık, karşı cinsle normal cinsel ilişkide bulunmayan, cinsel haz ve dürtülerini başka yollardan, genellikle toplumun hoş görmediği veya yasakladığı yollardan doyuran kimsedir. Cinsel sapma farklı şekillerde "yasal", "ahlaksal" ve "mantıksal" yönden tanımlanabilir. "Sapma" geniş anlamıyla ve mantıksal yönden insanların çoğunun, en az, %50'sinden fazlasının yapmadığı ve yapmak istemediği bir şey anlamına gelmektedir. "Sapık" sözcüğü, bir şeyi yapmanın "normal" ve "doğal" olan bir yolu olduğu ve sapığın hu doğayı bozduğu sayıl tısına dayanır. Bu sayıltıya göre "sapık", tutum ve davranışları doğa, töre ve geleneklerin gösterdiği yoldan ayrılan kimse anlamına gelmektedir. Eğer, cinsel ilişkinin doğal işlevi, insanların "üreme"si olarak kabul edilirse o zaman doğal üremeyi bozan her şey sapık bir davranış olarak kabul edilebilir. Böyle biyolojik bir tanım, cinsel ilişkide penisin vajina ile temasını öngörür ve döllenmeyi amaçlar. "Ahlaksal" tanım ise her türlü cinsel ilişkide bu ilişkiye katılanların özgür ve zorlamasız olması, tarafların birbirine zarar vermemesi gerektiği gibi ilişkinin insancıl boyutlarını vurgular. Yöntem ne olursa olsun, kendi cinsinden kişilerle cinsel ilişkide bulunma "eşcinsellik" olarak tanımlanmaktadır.

Eşcinsellik

Genel olarak homoseksüel cinsleri ayırmak için erkekler arasında ise "erkek eşcinsel", kadınlar arasında ise "kadın eşcinsel" terimleri kullanılmaktadır. Bir başka kadınla cinsel ilişkide bulunan veya bir başka kadın tarafından cinsel olarak uyarılan bir kadına "lezbiyen" (sevici) de denmektedir. Hangi davranışın "normal" ya da bunun zıddı olarak "anormal" veya "sapık" olduğu açık değildir. Anormal, "nadir ve az rastlanan" anlamına gelir. Anormal kelimesi "doğal olmayan" olarak da tanımlanabilir. Bütün canlılar gibi insanların cinsel davranışları doğaldır. Bütün memeli hayvanlar, sevişme, kendi kendine doyum, eşcinsellik gibi her türlü cinsel faaliyette bulunur, bundan dolayı insanların cinsel olarak yaptıklarında bir anormallik yoktur. Anormalliğin doğal ve yaygın olmama ölçütleri yanında üçüncü bir görüş ise "toplum" açısındandır. Yasalar ve dini adetler her zaman uyuşmasalar bile bu konuda insanlara yol gösterirler. Farklı kültürlerin büyük bir çoğunluğunda evlilik dışı cinsel davranışların yasalara veya dinlere aykırı görülmektedir. Anormal kavramına bir diğer bakış "başkalarına zararı dokunan" cinsel davranışlar açısındandır. İstememelerine rağmen kişileri cinsel ilişkiye zorlamak, onları aldatarak veya baştan çıkararak istemedikleri bir şeyi yaptırmak anormal bir davranış sayılır. Bütün bunlar anormal cinsel ilişkinin tanımını yapmanın ne kadar karmaşık bir iş olduğunu göstermektedir. Sözü edilen bu sapma davranışların pek çoğu normal heteroseksüel cinsel yaşamla bir arada da görülebilir. Eşcinsel ilişkide de sadece bir fiziksel temas değil, nefesin sıklaşması, cildin ısınması, nabzın artması gibi cinsel olarak adlandırılabilecek başka bedensel uyarılmalar da olmaktadır. Oldukça sağlam bir ölçüt olarak eğer, sapık cinsel davranışlar, normal cinsel yaşamla birlikte sürüp gitmiyorsa, her fırsatta normal cinsel yaşamı bir yana itip, onun yerine geçiyorsa, sapık davranışın bir bozukluk düzeyine ulaştığı kabul edilmelidir (Freud, 1977).